"riktmärkning" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

riktmärkningBenchmarking

Beispieltexte mit "riktmärkning"

Regelbunden sektorspecifik riktmärkning.regelmäßige Durchführung eines Benchmarking auf Branchenebene.
Utbyte och spridning av god praxis, innovativa strategier och erfarenheter, inbördes utvärderingar, riktmärkning och ömsesidigt lärande på europeisk nivå.Austausch und Verbreitung bewährter Verfahren, innovativer Ansätze und Erfahrung, Peer Reviews, Benchmarking und wechselseitiges Lernen auf europäischer Ebene;

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Riktmärkningen ska omfattaDer Leistungsvergleich umfasst Folgendes:
Riktmärkningskriterierna ska anges klart i anbudsdokumentationen.Die für das Benchmarking herangezogenen Kriterien sollten in den Ausschreibungsunterlagen klar angegeben werden.