"ricin" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

ricinRizinus

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Ricinfrö (Ricinus communis)Rizinussaat (Ricinus communis)
Ricinusfrön, även sönderdelade, andra än sådana som är avsedda för utsädeRizinussamen, auch geschrotet, andere als zur Aussaat
Hydrerad ricinolja, s.k. opalvaxhydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs)
Drageringsmedel (2,3–3,0 %) och dispergeringsmedel (val av polyoxieten, sorbitanmonolaurat, glycerylpolyetenglykolricinoleat, polyetenglykol 300, sorbitol och maltodextrin)Überzugmittel (2,3-3,0 %) und Dispergiermittel (Polyoxyethylen, Sorbitanmonolaurat, Glycerin-Polyethylenglyvolricinoleat, Polyethylenglycol 300, Sorbitol und Maltodextrin)