"regionalförvaltning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
regionalförvaltningRegionalverwaltung

Beispieltexte mit "regionalförvaltning"

Generaldirektör för personalavdelningen, Brests regionalförvaltning.Generaldirektor für Personal in der Verwaltung der Region Brest.