"rasism" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

rasismRassismus

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans.Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit einhergehende Intoleranz.
Förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans.Verhütung und Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und anderen Formen der Intoleranz;