"presidentval" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
presidentvalPräsidentschaftswahl

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

presidentvalet 2006, vilket inte genomfördes korrekt.Er war einer der Hauptakteure bei der manipulierten Präsidentschaftswahl 2006.
presidentvalet 2010.Ehemaliger Leiter des Wahlausschusses im Verwaltungsbezirk Gomel bei den Präsidentschaftswahlen von 2010.
presidentvalet 2010.Ehemaliger Leiter des Wahlausschusses im Verwaltungsbezirk Grodno bei den Präsidentschaftswahlen von 2010.
presidentvalet 2010.Ehemaliger Leiter des Wahlausschusses im Verwaltungsbezirk Witebsk bei den Präsidentschaftswahlen von 2010.
presidentvalet skall kunna hållas på ett öppet och demokratiskt sätt.Die Bedingungen sollten geschaffen werden, die die Durchführung wahrhaftig demokratischer und transparenter Präsidentschaftswahlen sicherstellen.
presidentvalskampanjen 2010. Förste biträdande ordförande för tillsynsorganet för övervakning av att förfaranden och regler för valkampanjer följs i medierna.Im Präsidentschaftswahlkampf 2010 wurde er zum Leiter des zentralen Wahlausschusses ernannt.