"platta" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
plattaPlatte

Beispieltexte mit "platta"

Platta riktad mot stötdämpningenVerkleidungsblech des Aufprallelements
Platta halvfärdiga produkter (av olegerat stål)Halbzeug, flach, aus unlegiertem Stahl
Platta halvfärdiga produkter (slabs) (av rostfritt stål)Halbzeug, flach (Brammen), aus rostfreiem Stahl
Platta halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)Halbzeug, flach, aus legiertem Stahl, ausgenommen aus rostfreiem Stahl
Platta bildskärmar som kan återge signaler från maskiner för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av funktionalitetFlachbildschirme, die mit einem akzeptablen Funktionalitätsgrad Signale von automatischen Datenverarbeitungsmaschinen darstellen können
Valsade platta produkter av annat legerat stålHalbzeug aus anderem legierten Stahl
Detta kan vara en vibrerande platta på vilken hjulen vilar.Dies kann eine vibrierende Platte sein, auf der die Räder stehen.
Analysmetod [1]Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta (EN 15786)Analysemethode [1]Auszählung im Futtermittelzusatzstoff: mittels Ausstrichverfahren (EN 15786)
Analysmetod [1]Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta (EN 15787).Analysemethode [1]Auszählung im Futtermittelzusatzstoff: mittels Ausstrichverfahren (EN 15787).
Profiler, kallformade, av rostfritt stål, framställda av platta produkterProfile, kaltgeformt, aus flachgewalzten Erzeugnissen, aus rostfreiem Stahl
för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater [1]zum Herstellen von Rückbeleuchtungseinheiten für Flachbildschirme [1]
Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, ej överdragnaProfile, kaltgeformt aus unlegiertem Stahl (ohne Überzüge), aus flachgewalzten Erzeugnissen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

adapterplattaAdapterplatte
anslutningsplattaAnschlussplatte
adapterplattaZwischenplatte
byggplattaBauplatte
Ljusledarplatta av polymetylmetakrylat,Light Guide Panel aus Poly(methylmethacrylat),
landningsplatta för räddningshelikopterLandeplatz für Rettungshubschrauber
Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullarTafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in Rollen
Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta plastprodukter, självhäftande, i rullar, med en bredd på högst 20 cmTafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, selbstklebend, in Rollen mit einer Breite von 20 cm oder weniger, aus Kunststoffen
Skärmar för bakgrundsprojektion bestående av en linsformad plastplattaRetro-Projektionsbildschirm mit einer Linsenraster-Kunststoffplatte
Silikonband, -platta eller -remsaSilikonband, -platte oder -streifen:
en leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan.Erbringern von Vorfeldkontrolldiensten.
Uttrycket avser också korvskinn och andra tillplattade slangar.Diese Bezeichnungen erfassen auch schlauchförmige Wursthüllen und andere flachliegende Rohre und Schläuche.
Pläteringsplattan ska förbindas med bikaksblockets främre yta.Das Verkleidungsblech ist an die Vorderseite des Wabenblocks zu kleben.
Friktionsplattan av keramik ger kvarnen dess huvudsakliga karaktär.Das Reibplättchen aus Keramik verleiht dem Erzeugnis den wesentlichen Charakter.
tillhandahållande av ledningstjänster för trafik på plattan (ja/nej),Pistentyp(en) und Anflüge, Flugplatz-Referenzcode,
tillsyn över leverantörer av ledningstjänster för trafik på plattan.die Aufsicht über Erbringer von Vorfeldkontrolldiensten.