"musikinstrument" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

musikinstrumentMusikinstrument

Beispieltexte mit "musikinstrument"

Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk vägMusikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder elektrisch verstärkt werden muss
Delar och tillbehör till musikinstrumentTeile und Zubehör für Musikinstrumente
Optiska instrument, ur och musikinstrumentOptische Instrumente, Uhrmacherwaren, Musikinstrumente
MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENTMUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE
borstar för rengöring av musikinstrument (nr 9603),Wischer und andere Bürstenwaren zum Reinigen von Musikinstrumenten (Position 9603);
Bärbara musikinstrument som avses i artikel 569.1a.”in Artikel 569 Absatz 1a genannte tragbare Musikinstrumente.“
varor enligt avdelning XVIII (t.ex. urfoder och musikinstrument samt delar till sådana varor),Waren des Abschnitts XVIII (z. B. Uhrengehäuse und Musikinstrumente sowie Teile davon);
ij) strängar, skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till musikinstrument (nr 9209),ij) Saiten für Musikinstrumente, Felle für Trommeln und für ähnliche Instrumente sowie andere Teile von Musikinstrumenten (Position 9209);
bärbara musikinstrument som importeras av resande och som är berättigade till befrielse som returvaror.”tragbare Musikinstrumente, die von Reisenden eingeführt werden und als Rückwaren abgabenfrei sind.“

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Resandes bärbara musikinstrument.”tragbare Musikinstrumente von Reisenden.“
artiklar enligt kapitlen 90, 91 och 92 (vetenskapliga instrument, ur och musikinstrument),Waren des Kapitels 90, 91 oder 92 (wissenschaftliche Instrumente, Uhrmacherwaren und Musikinstrumente);
Tillverkning av möbler, smycken, musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker och övriga produkter.Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielen, Spielwaren und verschiedensten sonstigen Erzeugnissen.
Speldosor, orkestrion, positiv och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, lockpipor, visselpipor, signalhornSpieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, singende mechanische Vögel, singende Sägen, Rasseln, Mundsirenen, Lockpfeifen; mundbetätigte Signalhörner und -pfeifen,