"marknadsundersökning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
marknadsundersökningMarktforschung

Beispieltexte mit "marknadsundersökning"

Marknadsundersökning genomförd av Boston Consulting Group.Marktstudie der Boston Consulting Group.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Artikel 40: Preliminära marknadsundersökningarArtikel 40: Vorherige Marktkonsultationen
Artikel 58: Preliminära marknadsundersökningarArtikel 58: Vorherige Marktkonsultationen
Hur fastställdes stödbeloppet (anbudsförfarande, marknadsundersökning, etc.)?Wie wurde der Beihilfebetrag festgelegt (z. B. Ausschreibungsverfahren, Marktuntersuchung usw.)?
En presentation av de olika marknadsantaganden som blir följden av marknadsundersökningen.Darstellung der verschiedenen, aus der Marktstudie ersichtlichen Marktentwicklungshypothesen
utföra ad hoc-marknadsundersökningar och tillhandahålla en metod för prisbildningsundersökningar.führt Ad-hoc-Marktstudien durch und stellt eine Methodik für Erhebungen über die Preisbildung bereit.
åtgärder för bättre samordning av saluföringen av bomull, i synnerhet med hjälp av studier och marknadsundersökningar,insbesondere durch Marktforschung und Markterhebungen dazu beizutragen, dass die Vermarktung der Baumwolle besser koordiniert wird;
Att bidra till bättre samordning av produkternas utsläppande på marknaden, särskilt genom forskning och marknadsundersökningar.Mitwirkung an einer besseren Koordinierung des Absatzes der Erzeugnisse, insbesondere durch Marktforschung und -studien;