"livsmedelsproduktion" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

livsmedelsproduktionNahrungsmittelerzeugung

Beispieltexte mit "livsmedelsproduktion"

Tredje länder som använder enbart råmaterial från andra godkända tredje länder för livsmedelsproduktion.Drittland, das für die Herstellung von Lebensmitteln nur Rohstoffe aus anderen zugelassenen Drittländern verwendet.
Miljöfrågor med anknytning till livsmedelsproduktion (inklusive avfallshantering).umweltbezogene Aspekte der Lebensmittelerzeugung (einschließlich Abfallbeseitigung),

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

främja innovation inom jordbruket, livsmedelsproduktionen och skogsbruket samt på landsbygden.die Innovation in der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelerzeugung, der Forstwirtschaft und in ländlichen Gebieten fördern.
Hållbar livsmedelsproduktion, med fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets produktivitet och prisstabilitet.rentable Nahrungsmittelerzeugung mit Schwerpunkt auf den landwirtschaftlichen Einkommen, der Produktivität in der Landwirtschaft und der Preisstabilität;