"livsmedelsindustri" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

livsmedelsindustriLebensmittelindustrie

Beispieltexte mit "livsmedelsindustri"

Hållbar och konkurrenskraftig jordbruksbaserad livsmedelsindustri för säker och hälsosam kostNachhaltiger und wettbewerbsfähiger Agrar- und Lebensmittelsektor für sichere und gesunde Ernährung

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

jordbrukslivsmedelsindustriLandwirtschafts- und Ernährungssektor
Energirelaterade koldioxidutsläpp för livsmedelsindustrin, ktEnergiebezogene CO2-Emissionen der Lebensmittelindustrie, kt
ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDELRÜCKSTÄNDE UND ABFÄLLE DER LEBENSMITTELINDUSTRIE; ZUBEREITETES FUTTER
För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrinfür Küchenmaschinen oder Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie
Blandningar av luktämnen, ej av sådant slag som används inom livsmedelsindustrinMischungen von Riechstoffen (ausgenommen von der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art)
Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av dryckervon der in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie verwendeten Art
Ägg av klass B ska endast levereras till livsmedelsindustrin eller till andra industrier än livsmedelsindustrin.Eier der Klasse B dürfen nur an die Nahrungsmittel- und Nichtnahrungsmittelindustrie geliefert werden.
Knivar och skärstål av oädel metall för köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrinMesser und Schneidklingen, aus unedlen Metallen, für Küchenmaschinen oder Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie