"lök" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
lökKnollengemüse

Beispieltexte mit "lök"

Lök ingår i de flesta traditionella recept från Bretagne och används som krydda.Zwiebeln, die in den meisten traditionellen Rezepten der Bretagne zu finden sind, dienen als Gewürz.
Purjolök och lök av andra Allium-arterPorree/Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten
Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kyldaSpeisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt
Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kyldaSpeisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium spp., frisch oder gekühlt

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

kapitalökningKapitalerhöhung
Lökar med pseudostam och bladBulben mit Pseudosprossen und Blättern
Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vilaBulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend
Löken får inte saluföras före den 1 augusti skördeåret.Mit der Vermarktung darf nicht vor dem 1. August des Erntejahres begonnen werden.
Lökarna måste sås och produceras i det geografiska områdetDie Zwiebeln müssen in dem geografischen Gebiet gesät und erzeugt werden.
Lökens storlek är inte en egenskap hos den skyddade ursprungsbeteckningen.Die Größe der Knolle ist kein Merkmal der geschützten Ursprungsbezeichnung.
Löken måste förpackas i det geografiska området för att bevara sin kvalitet.Sie müssen im geografischen Gebiet verpackt werden, damit die Qualität erhalten bleibt.
Löken måste saluföras i den ursprungliga förpackning som endast används för beteckningen.Die Zwiebeln müssen in der Originalverpackung vermarktet werden, die ausschließlich für die Ursprungsbezeichnung verwendet wird.
om öppnande och förvaltning av en autonom tullkvot för vitlökzur Eröffnung und Verwaltung eines autonomen Zollkontingents für Knoblauch
Blomsterlökar, rotknölar och stamknölarBlumenzwiebeln und -knollen
Innehav efter den föreslagna kapitalökningenBeteiligung nach der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung
Innehav före den föreslagna kapitalökningenBeteiligung vor der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung
knipplök (piplök (salladslök) och liknande sorter)Frühlingszwiebeln (Winterzwiebeln und ähnliche Unterarten)
Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök, färsk eller kyldSpeisezwiebeln und Schalotten, frisch oder gekühlt
Allt inköpt utsäde och alla plantor, inklusive lökar och knölar.Sämtliches zugekaufte Saat- und Pflanzgut, einschließlich Blumenzwiebeln und Knollen.
Äpplen, tomater, sallat, jordgubbar, purjolök, apelsinjuice, huvudkål, råg/havre.Äpfel, Tomaten, Salat, Erdbeeren, Lauch, Orangensaft, Kopfkohl, Roggen/Hafer.