"kodning" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

kodningKodierung

Beispieltexte mit "kodning"

OMGRUPPERING OCH KODNING AV NÄRINGSGRENAR (A) OCH PRODUKTER (P)ZUSAMMENFASSUNG UND CODIERUNG DER WIRTSCHAFTSBEREICHE (A) UND GÜTERGRUPPEN (P)
En inbyggd kodning i klassificeringssystemet i enlighet med ISO 19144-2.Eingebettete Kodierung des Klassifizierungssystems nach ISO 19144-2.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

”Kryptografi” omfattar inte ”fasta” datakompressions- eller datakodningstekniker.Der Begriff ‚Kryptotechnik‘ beinhaltet nicht ‚feste‘ Datenkompressions- oder Codierungstechniken.
Det system för produktkodning som användes i samband med undersökningen gör, bland annat, en åtskillnad på hel okoumé och belagd okoumé.Das in der Untersuchung angewendete Warencodesystem unterscheidet unter anderem nach Okoumé-DUD und Okoumé-Deckfurnier.
Delenhet till kretskort som inkluderar digitalavkodning av audiosignal, audiosignalbehandling och förstärkning med två- och/eller flerkanalsfunktionalitetLeiterplattenbaugruppe mit Funktionen zur Decodierung digitaler Audiosignale, Verarbeitung und Verstärkung von Audiosignalen mit Doppel- und/oder Mehrkanalfunktion