"knapp" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

knappTaster

Beispieltexte mit "knapp"

knapp TILL/FRÅNTaster EIN/AUS
tillbaka - knappZurück - Taste
genom intryckning av en knapp (dragreglage).durch Eindrücken eines Knopfes (Zug/Druckbetätigung).
Under varje knapp finns det en elektrisk kontakt tillverkad av kolimpregnerat silikon.Unter jeder Taste befindet sich ein elektrisches Kontaktelement aus kohlenstoffimprägniertem Silikon.
Informationen om järnvägssystemens säkerhet är knapp och i allmänhet inte offentlig.Informationen über die Sicherheit des Eisenbahnsystems sind kaum vorhanden und in der Regel nicht öffentlich zugänglich.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

startknappStarttaste
acceptansknapparZustimmschalter
Knappar (inkl. tryckknappar och delar till tryckknappar); blixtlåsDruckknöpfe und Teile dafür; Knöpfe; Reißverschlüsse
knappar, termoflaskor med ytterhölje, rafräschissörer och andra artiklar enligt kapitel 96.Knöpfe, Parfümzerstäuber, Vakuumisolierflaschen und andere Waren des Kapitels 96.
Clear-knappen har dubbel funktion.Die clear-Taste hat eine Doppelfunktion.
Syftningsknapparnas inriktning ska bibehållas.Die Ausrichtung der H-Punkt-Sichtmarken muss aufrechterhalten werden.
manschettknappar, armband och andra oäkta smycken (nr 7117),Manschettenknöpfe, Armbänder und anderer Fantasieschmuck (Position 7117);
Tryck på S1-knappen på manöverkonsolen för att starta motorn.Drücken Sie die S1-Taste auf der Bedienkonsole, um den Motor zu starten.
strömbrytare och reglerknapp, inklusive val av kalibreringsläge.Ein-/Aus-Schalter und Bedienknöpfen, auch zur Auswahl des Kalibrierungsmodus.
strömbrytare och kontrollknappar, inklusive knappar för kanalval,Ein-/Aus-Schalter und Bedienknöpfen, einschließlich Kanalwahltasten,
Ofta offentliggörs endast knapphändig information om dessa transaktioner.Über Geschäftsvorfälle dieser Art werden der Öffentlichkeit eventuell nur wenige Informationen zur Verfügung gestellt.