"klimatologi" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
klimatologiKlimatologie

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

bioklimatologiBioklimatologie
Processer som har en meteorologisk (atmosfärisk) eller klimatologisk (förändringar på lång sikt av miljövariabler) karaktär (eller ursprung).Durch meteorologische (atmosphärische) oder klimatische (langfristige Änderungen von Umweltvariablen) Einflüsse geprägte oder verursachte Vorgänge.