"kirurgi" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

kirurgiChirurgie

Beispieltexte mit "kirurgi"

estetisk kirurgiSchönheitschirurgie

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

medicinsk-kirurgisk utrustningmedizintechnische Ausrüstung
Installation av medicinsk och kirurgisk utrustningInstallation von medizinischen und chirurgischen Geräten
Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt brukAndere Waren für medizinische oder chirurgische Zwecke
Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)Kiefer- und Gesichtschirurgie (Grundausbildung des Arztes)
Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustningReparatur und Instandhaltung von medizinischen und chirurgischen Geräten
Suturnålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt brukMedizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Operationsnähnadeln
Biokompatibel silikon för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat [1]Biokompatible Silikone zur Herstellung von chirurgischen Dauerimplantaten [1]
Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbarasterile Adhäsionsbarrieren zu chirurgischen oder zahnärztlichen Zwecken, auch resorbierbar