"jordbruksproduktion" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

jordbruksproduktionlandwirtschaftliche Erzeugung

Beispieltexte mit "jordbruksproduktion"

alternativ jordbruksproduktionalternative Agrarproduktion
kommersiell jordbruksproduktionkommerziell betriebene Agrarproduktion
reglering av jordbruksproduktionLenkung der Agrarproduktion
jordbruksproduktion för eget bruklandwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauch
jordbruksproduktion för lokal avsättningEigenbedarfskultur
De är också måna om att bevara mångfalden inom unionens jordbruksproduktion.Außerdem ist es ihnen ein Anliegen, die Vielfalt der landwirtschaftlichen Erzeugung in der Union zu erhalten.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

jordbruksproduktionsmedellandwirtschaftliches Betriebsmittel
jordbruksproduktionspolitikAgrarproduktionspolitik
diversifiering av jordbruksproduktionen,Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erzeugung,
Mål Att upprätthålla/utveckla lokal jordbruksproduktion:Ziel Aufrechterhaltung/Entwicklung der örtlichen landwirtschaftlichen Erzeugung:
Statistik om företagsstrukturen i jordbruket har stor betydelse för bevakningen av jordbruksproduktionens potential.Die Statistik zur Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe ist von großer Bedeutung für die Überprüfung des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials.
Återställande av jordbruksproduktionspotential som skadats genom naturkatastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärderWiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial sowie geeignete vorbeugende Aktionen