"investmentbolag" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

investmentbolagKapitalanlagegesellschaft

Beispieltexte mit "investmentbolag"

Investmentbolag är juridiska personer som är införda som aktiebolag i Liechtensteins lagstiftning.Anlagegesellschaften sind nach liechtensteinischem Recht eingetragene Körperschaften in Form von Aktiengesellschaften.
Beskattning av förvaltningsdelen av investmentbolagDie Besteuerung der Managementseite von Anlagegesellschaften
Fördelen är selektiv eftersom den endast beviljas fondföretag som organiserats i form av investmentbolag.Der Vorteil wird selektiv gewährt, da er nur Investmentunternehmen zugute kommt, die in Form von Anlagegesellschaften organisiert sind.
Till skillnad från investeringsfonder utgör investmentbolag en enda enhet.Im Gegensatz zum Investmentfonds bildet die Anlagegesellschaft eine einzige Einheit.
Om det rör sig om ett investmentbolag sker förvaltningen av själva investmentbolaget.Im Fall einer Anlagegesellschaft wird das Management von der Anlagegesellschaft selbst wahrgenommen.
De skattelättnader och undantag som tillämpas på inhemska bolag [24] och investmentbolag har skapats för att uppmuntra denna slags verksamhet i Liechtenstein.Die Ermäßigungen und Befreiungen für Sitzgesellschaften [24] und Anlagegesellschaften dienten zur Förderung dieser Geschäftstätigkeit in Liechtenstein.
Övervakningsmyndigheten drar därför slutsatsen att stöd som betalats ut på grundval av de särskilda skatteregler som gäller för investmentbolag inte är förenligt med EES-avtalet.Daher kommt die Behörde zu dem Schluss, dass die Sondersteuerregelung für Anlageverwaltungsgesellschaften nicht mit dem EWR-Abkommen vereinbar ist.