"hypotek" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

hypotekHypothek

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

landshypotekbanque foncière
hypotekskassaHypothekenbank
om hypotekslåneprogrammet (Island)über die Hypothekarkreditregelung (Island)
Förteckningen inkluderar bostadshypotekslån.Die Liste beinhaltet Hypothekendarlehen.
Hypotekslåneprogrammet är inte tidsbegränsat.Die Hypothekarkreditregelung ist unbefristet.
Hypotekslåneprogrammet möjliggör en permanent tillgångsswap.Die Hypothekarkreditregelung hingegen erlaubt ein dauerhaftes Asset-Swap.
Hypotekslåneprogrammet hade alltså ingen budget- eller tidsbegränsning.Die Hypothekarkreditregelung war also sowohl im Hinblick auf den Finanzrahmen als auch auf die Laufzeit unbegrenzt.
Hypotekslåneprogrammet är selektivt eftersom det bara gynnar vissa finansinstitut.Die Hypothekarkreditregelung ist insofern selektiv als sie nur bestimmte Finanzinstitute begünstigt.
Hypotekslåneprogrammet riskerar att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan de avtalsslutande parterna.Die Hypothekarkreditregelung verzerrt den Wettbewerb und hat Auswirkungen auf den Handel zwischen den Vertragsparteien.
Hypotekslån i de första två kategorierna kan komma i fråga för en swap inom ramen för hypotekslåneprogrammet.Hypothekarkredite, die unter die ersten beiden Kategorien fallen, kommen für eine Übernahme im Rahmen der Hypothekarkreditregelung in Frage.
Hypotekslåneprogrammet är därför fortfarande i kraft och stödberättigade finansinstitut kan göra ansökningar.Die Hypothekarkreditregelung ist somit noch in Kraft und beihilfefähige Finanzinstitute können entsprechende Anträge stellen.
ILF:s val av hypotekslån [15]Auswahl der Hypothekarkredite durch den HFF [15]
ILF:s fastställande av hypotekslåns värdeFestsetzung des Wertes der Hypothekarkredite durch den HFF
Värdering av hypotekslånet – oberoende expertBewertung des Hypothekarkredits — unabhängiger Sachverständiger
Värdering av hypotekslånet – värderingsgrundBewertung des Hypothekarkredits — Grundlage für die Bewertung
Ansökningar inom ramen för hypotekslåneprogrammetAnträge im Rahmen der Hypothekarkreditregelung
Betalning för swappen inom ramen för hypotekslåneprogrammetSwap-Abwicklung im Rahmen der Hypothekarkreditregelung
Likviditetsförvaltningen och den långfristiga refinansieringen genom hypoteksobligationer.Liquiditätsmanagement und Steuerung der langfristigen Refinanzierung durch Pfandbriefe;