"holdingbolag" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
holdingbolagHolding

Beispieltexte mit "holdingbolag"

Huvudkontor och holdingbolagHauptverwaltungen und Holdinggesellschaften
holdingbolag eller filialer till ett relevant finansiella institut,Holdinggesellschaften oder Zweigstellen relevanter Finanzinstitute,
Juryj Tjyzj ger finansiellt stöd till Lukasjenkoregimen, särskilt genom sitt holdingbolag LLC Triple.Jurij Tschisch bietet dem Lukaschenko-Regime finanzielle Unterstützung, insbesondere durch seine Holdinggesellschaft LLC Triple.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Förmåner som t.ex. tillgång till offshore-holdingbolag och återbetalning av lån av statenBevorteilung durch Gewährung des Zugangs zu Offshore-Holdinggesellschaften und Darlehensrückzahlungen durch den Staat
Precision Capital SA (Holdingbolag för Banque Internationale à Luxembourg och KBL European Private Bankers SA)Precision Capital SA (Holding von Banque Internationale à Luxembourg und KBL European Private Bankers SA)
Viz Stal ägdes och kontrollerades I stor utsträckning av ett närstående holdingbolag-/handelsföretag i Schweiz.VIZ STAL befand sich weitgehend im Besitz und unter der Kontrolle einer verbundenen Holding-/Vertriebsgesellschaft in der Schweiz.
Chef för säkerhetstjänsten vid holdingbolaget Triple som tillhör Juryj Tjizj, tidigare chef för enheten för särskilda ändamål vid inrikesministeriet.Leiter des Sicherheitsdienstes der Holdinggesellschaft Triple von Juri Tschisch, ehemaliger Leiter der Einheit für Sonderaufgaben, Innenministerium.