"harts" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
hartsHarz

Beispieltexte mit "harts"

Ohärdad 100 % alifatisk harts (polymer), med följande egenskaper:Unhydriertes 100 % aliphatisches Harz (Polymer), mit folgenden Merkmalen:
Lödpasta bestående av en blandning av metaller och harts i följande proportioner:Löt- oder Schweißpaste, bestehend aus einer Mischung von Metallen und Harz, mit einem Gehalt an
Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedelFaserplatten aus Holz oder anderen holzigen Stoffen, auch mit Harz oder anderen organischen Stoffen hergestellt
Ljuskänslig harts bestående av modifierat akrylat, akrylmonomerer, katalysator (fotoinitiator) och stabilisatorFotosensitiver Klebstoff bestehend aus modifiziertem Acrylat, Acrylmonomer, Katalysator (Fotoinitiator) und Stabilisator
Blandning av hydrerad styrensegmentsampolymer, polyetylenvax och harts som klibbmedel i form av pellets, innehållande i viktprocentGemisch aus hydriertem Styrol-Blockcopolymer, Polyethylenwachs und Tackifierharz in Pelletform mit einem Gehalt an
Glasfiberförstärkt prepreg, innehållande cyanatesterharts eller harts av bismaleimid (B) triazin (T) blandat med epoxiharts, med följande mått:Glasfaserverstärkte Prepregs aus Cyanatesterharz oder Bismaleimid(B) Triazin(T)- Harz in Mischung mit Epoxidharz, in den Abmessungen:

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Glycerolestrar av trähartserGlycerinester aus Wurzelharz
Harts- eller beckimpregnerade fibrer, metall eller kolbelagda fibrer eller "förformade kolfibrer" somharzimprägnierte oder pechimprägnierte Fasern (Prepregs), metall- oder kohlenstoffbeschichtete Fasern (Preforms) oder "Kohlenstofffaser-Preforms" wie folgt:
Plattor, rullar och blad av syntet- eller konsthartsTafeln, Rollen oder Platten aus Kunstharz
Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande polyimidhartsPrepregplatten oder -rollen, Polyimidharz enthaltend
Amorf polyalfaolefinsampolymerblandning av poly(propylen-co-1-buten) och petroleumkolvätehartsAmorphe Poly-Alpha-Olefin-Copolymer-Mischung aus Poly(propylen-co-1-buten und Erdölkohlenwasserstoffharz
Alkydhartser, i obearbetad formAlkydharze, in Primärformen
Epoxyhartser, i obearbetad formEpoxidharze, in Primärformen
Spannmål, mjöl, frön och hartserGetreide, Mehl, Nüsse, Samen und Harze
Ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]Harnstoffformaldehyd (UF) [3909 10],
Melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]Melaminharzformaldehyd (MF) [3909 20],
Pressgjutet dekorationselement av polykarbonharts, beskiktat medDruckguss-Dekorationselement aus Polycarbonatharz, beschichtet mit
Polykarbonatharts, polykarbonatpellets eller polykarbonatgranulat medPolycarbonatharz in Form von Pellets oder Granulat mit: