"handelspolitik" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
handelspolitikHandelspolitik

Beispieltexte mit "handelspolitik"

gemensam handelspolitikgemeinsame Handelspolitik
I protokollet fastställs åtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för unionens gemensamma handelspolitik.Das Protokoll sieht Maßnahmen vor, die in den Anwendungsbereich der gemeinsamen Handelspolitik der Union fallen.
Åtgärderna bör inte under några omständigheter utgöra något prejudikat för unionens handelspolitik gentemot andra länder.Unter keinen Umständen sollten sie einen Präzedenzfall für die Handelspolitik der Union gegenüber anderen Ländern darstellen.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärderzur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen