"golvbeläggning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
golvbeläggningBodenbelag

Beispieltexte mit "golvbeläggning"

Detta kapitel omfattar inte underlägg för golvbeläggning.Zu Kapitel 57 gehören nicht Teppichunterlagen.
Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggningNadelfilze aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, weder getränkt noch bestrichen, andere als Fußbodenbeläge
Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggningMaschinen zum Herstellen von Linoleum oder anderem Fußbodenbelag durch Beschichten von Geweben oder anderen Unterlagen
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftadeTeppiche und andere Fußbodenbeläge aus Spinnstoffen
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftadeTeppiche und andere textile Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, getuftet
Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial (även av filt)Andere Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Filz oder aus Spinnstoffen
Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektioneradeAndere Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, auch konfektioniert
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektioneradeTeppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, getuftet (Nadelflor), auch konfektioniert
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockadeTeppiche und andere Fußbodenbeläge, gewebt, weder getuftet noch beflockt
Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockadeTeppiche und andere textile Fußbodenbeläge aus Filz (weder getuftet noch beflockt)

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi utom cellgummiBodenbeläge und Fußmatten, aus vulkanisiertem Kautschuk, ausgenommen aus Zellkautschuk
Golvbeläggningsmaterial och mattor av mjukgummi (ej poröst gummi)Bodenbeläge und Fußmatten aus vulkanisiertem Kautschuk, ausgenommen aus Zellkautschuk
Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar eller i form av plattorBodenbeläge, Wand- oder Deckenverkleidungen, aus Kunststoffen
parkett och andra golvbeläggningar av träParkett- und anderen Holzböden, Teppichen und Bodenbelägen aus Linoleum,
Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)Geknüpfte Teppiche, auch konfektioniert
mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plastauch aus Kautschuk oder Kunststoff
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattorna i kategori 58Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen, andere als Teppiche der Kategorie 58
Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningarFilze und Waren daraus, auch getränkt oder bestrichen, andere als Bodenbeläge
Andra golvbeläggningsmaterial eller vägg- eller takbeklädnad av polymerer av vinylkloridAndere Bodenbeläge, Wand- oder Deckenverkleidungen aus Polymeren des Vinylchlorids
Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade)Teppiche und andere textile Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, gewebt (weder getuftet noch beflockt)