"godkännandeförfarande" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
godkännandeförfarandeVerfahren der Zustimmung

Beispieltexte mit "godkännandeförfarande"

Det bör därför inrättas ett godkännandeförfarande på gemenskapsnivå.Deshalb sollte ein Zulassungsverfahren auf Gemeinschaftsebene festgelegt werden.
Byrån ska dock tillämpa ett särskilt klassificerings- och godkännandeförfarande för att administrera ändringar i uppgifter om driftslämplighet (OSD).”Allerdings hat die Agentur für die Abwicklung von Änderungen an betrieblichen Eignungsdaten getrennte Klassifizierungs- und Genehmigungsprozesse zu verwenden.“

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Ansöknings- och godkännandeförfarandetAnträge und Genehmigungsverfahren
Villkor för att det förenklade produktgodkännandeförfarandet ska kunna tillämpasEignung für das vereinfachte Zulassungsverfahren
Tillverkaren ska demonstrera det särskilda förfarandet för den tekniska tjänsten under typgodkännandeförfarandet.Der Hersteller sollte dem Technischen Dienst das jeweilige Verfahren im Verlauf des Typgenehmigungsverfahrens erläutern.
De kompletterande bestämmelserna i direktiven, till exempel de som gäller installationskrav eller typgodkännandeförfarandet, ska emellertid fortfarande gälla.Die ergänzenden Bestimmungen der Richtlinien, etwa diejenigen zu Einbauvorschriften oder zum Genehmigungsverfahren, bleiben jedoch weiterhin gültig.