"fordon" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
fordonFahrzeug

Beispieltexte mit "fordon"

tvåhjuligt fordonZweiradfahrzeug
spårbundet fordonSchienenfahrzeug
icke-förorenande fordonschadstoffarmes Fahrzeug
Fordon med hybrideldriftFahrzeuge mit Hybrid-Elektro-Antrieb
Fordon med gnisttändningsmotorFahrzeuge mit Fremdzündungsmotor
Fordon med kompressionständningsmotorFahrzeuge mit Selbstzündungsmotor
Fordon med endast eldriftFahrzeuge, die nur mit Elektroantrieb betrieben werden
Fordon med olika referensvikterFahrzeuge mit unterschiedlichen Bezugsmassen
Fordon med samtliga följande egenskaper:Fahrzeuge mit allen folgenden Eigenschaften:
Fordon med periodiskt regenererande systemFahrzeuge mit periodisch arbeitenden Regenerationssystemen
Fordon med olika totala utväxlingsförhållandenFahrzeuge mit unterschiedlichen Gesamtübersetzungsverhältnissen
Fordon med kompressionständning, inklusive hybriderFahrzeuge mit Selbstzündungsmotoren einschließlich Hybridfahrzeuge
Fordon med kompressionständningsmotorer inbegripet hybridfordonFahrzeuge mit Selbstzündungsmotor einschließlich Hybridfahrzeugen
Delar av segjärn till fordonEisen-Formgussteile für Straßenfahrzeuge
Ackumulerat antal provade fordonKumulierte Anzahl der geprüften Fahrzeuge
Provning av ytterligare ett fordonPrüfung eines zusätzlichen Fahrzeugs
Godkännande av en installation i fordonGenehmigung einer Fahrzeugausstattung
Tillämpning av utökningar till andra fordonAnwendung von Erweiterungen auf andere Fahrzeuge
ersättningsdelens vikt för motsvarande fordon.Masse des Ersatz-Bauteils des entsprechenden Fahrzeugs.
Bilaga II Stigningsförmåga för terränggående fordon.Anhang II Steigfähigkeit von Geländefahrzeugen
Varje fordon ska åtföljas av:Jedem Fahrzeug sind beizufügen:
tillverkning av fordon och transportmedelHerstellung von Kraftwagen und anderen Fahrzeugen
för H2NG-drivna fordon med gnisttändning:bei Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor für Wasserstoff-Erdgas:
Feltändning i fordon med gnisttändningsmotorZündaussetzer bei Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor
Tillämplighet på befintliga fordon och infrastrukturAnwendbarkeit bei bestehenden Fahrzeugen und Infrastrukturen
Övervakningskrav för fordon med gnisttändningsmotorVorschriften für die Überwachung von Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor
Övervakningskrav för fordon med kompressionständningVorschriften für die Überwachung von Fahrzeugen mit Selbstzündungsmotor

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

FordonsteknikFahrzeugtechnik
fordonsutrustningFahrzeugausrüstung
stortransportfordonGroßraumtransporter
fordonsuthyrningFahrzeugvermietung
fordonsregistreringZulassung des Fahrzeugs
fordonets tjänsteviktMasse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand
fordonets tyngdpunktsbana.die Bahn, die der Fahrzeugschwerpunkt beschreibt.
fordonets vägmätarställning,Stand des Kilometerzählers des Fahrzeugs,
För hybridelfordonBei einem Hybrid-Elektro-Fahrzeug
Gasdrivna tvåbränslefordonFahrzeuge mit Zweistoffbetrieb
Typgodkänd fordonskategoriKlasse des typgenehmigten Fahrzeugs
Fordonets högsta hastighetHöchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs
Fordonsteknik / IndustriteknkKfz-/Industrietechnik
fordonets identifieringsnummer (VIN).die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN).
fordons metallkonstruktion (3.1.7.2)”Metallkonstruktion des Fahrzeugs (3.1.7.2)“
Fordonets entydiga identifieringsnummer.eine eindeutige Fahrzeug-Identifizierungsnummer,
förorening från motorfordonVerschmutzung durch das Auto
Uppgifter om provningsfordonetAngaben zum Prüffahrzeug
Beskrivning av hybridelfordonetBeschreibung des Hybrid-Elektro-Fahrzeugs
Komplexa elektroniska fordonskontrollsystemkomplexe elektronische Fahrzeugsteuersysteme
Koldioxidutsläpp från jämförelsefordonetEmissionsmenge des Vergleichsfahrzeugs
Koldioxidutsläpp från miljöinnovationsfordonetEmissionsmenge des Ökoinnovationsfahrzeugs
Fordonets referensvikt RW (kg)Bezugsmasse des Fahrzeugs Rm (kg)
fordonets högsta tillåtna viktzulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs
Fordonstyper med olika referensvikterFahrzeugtypen mit unterschiedlichen Bezugsmassen
Fordonets största tillåtna vikt: …Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs: …
fordonets sammanlagda utsläppsmassa (gram),die Gesamtmenge der Fahrzeugemissionen (Gramm),
Fordonsprovning eller alternativ dynamometerprovningFahrzeugprüfung oder alternative Prüfung auf Rollenprüfstand
Fordonslarmsystemets handelsbeteckning eller varumärke: …Fabrik- oder Handelsmarke des FAS: …
Kategori av elektriskt hybridfordonKlasse von Hybrid-Elektrofahrzeug:
Omborddiagnos (OBD) för motorfordonOn-Board-Diagnosesysteme (OBD-Systeme) für Kraftfahrzeuge
Övriga radiomottagare för motorfordonRundfunkempfangsgeräte für Kraftfahrzeuge, a. n. g.
Hyra av personbilar och kombinationsfordonVermietung von PKW und Mehrzweckfahrzeugen
Bränsle för passagerar- och kombinationsfordonKraftstoff für PKW und Mehrzweckfahrzeuge
Underhåll av personbilar och kombinationsfordonWartung von PKW und Mehrzweckfahrzeugen
Strålkastare med gasurladdningslampa för motorfordonKraftfahrzeugscheinwerfer mit Gasentladungs-Lichtquellen
Valfri på andra motorfordon.Zulässig bei anderen Kraftfahrzeugen.
BILAGA I — FordonsklassificeringANHANG I — Fahrzeugeinstufung
För alla andra fordonskategorier:Bei allen anderen Fahrzeugklassen:
Obligatorisk på alla motorfordon.Vorgeschrieben bei allen Kraftfahrzeugen.
Tidpunkt för eventuellt fordonsbyte.Uhrzeit des Fahrzeugwechsels.
Hybridelfordon med extern uppladdning:Extern aufladbares Hybrid-Elektro-Fahrzeug:
Mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationerMechanische Verbindungseinrichtungen für Fahrzeugkombinationen