"fläkt" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

fläktVentilator

Beispieltexte mit "fläkt"

Elektriska radiatorer, konvektionsapparater och elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken med inbyggd fläktElektrische Radiatoren, Konvektoren und andere Heizgeräte mit eingebautem Ventilator
Vid valet av fläkt ska följande egenskaper iakttas:Der endgültig ausgewählte Ventilator muss folgende Merkmale haben:
En fläkt med motor för att blåsa luft vid tre olika hastigheter.einem Gebläse mit einem Motor, der Luft mit drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausblasen kann,
Endast för gas, i hopbyggt skick (monobloc), med inbyggd fläkt och kontrollanordningausschließlich für Gas, in Blockbauweise, mit eingebautem Ventilator und Kontrollvorrichtung

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

fläktens märkvolymströmNenn-Volumenstrom des Ventilators
Informationskrav för komfortfläktar.Informationsanforderungen für Komfortventilatoren
Fläktar får inte placeras under fordonet.Unter dem Fahrzeug dürfen keine Ventilatoren aufgestellt werden.
Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbrukVentilatoren und Abzugshauben, für den Haushalt
Fläktblad med håligheter med en bred korda utan stabiliseringselement.hohle Fanlaufschaufeln großer Profiltiefe ohne gegenseitige Abstützung der Schaufeln;
Använd ljuddämpare på filterfläktar.Einsatz von Geräuschdämpfern für Ventilatoren
Kammarens blandarfläkt(ar) ska kopplas in i samband med detta.Dabei müssen die Luftmischventilatoren in der Messkammer eingeschaltet sein.
Delflöde, isokinetiskt flöde, sugfläktstyrning, delprovtagningTeilstrom, isokinetischer Durchfluss, Ansauggebläseregelung, Teilprobenahme
en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare [1]einem Ansaugventilator, zur Verwendung bei der Herstellung von Staubsaugern [1]
Delflöde, isokinetiskt flöde, tryckfläktstyrning, delprovtagningTeilstrom, isokinetischer Durchfluss, Druckgebläseregelung, Teilprobenahme
är valfri om sugfläkten SB är kalibrerad för att mäta flödet.ist wahlfrei, wenn das Ansauggebläse SB für die Durchflussmessung kalibriert ist.
på öppna webbplatser tillhörande tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar.auf frei zugänglichen Internetseiten der Hersteller von Raumklimageräten und Komfortventilatoren.