"förvaltningsbolag" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

förvaltningsbolagTreuhandgesellschaft

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Förvaltningsbolagets egna tillgångarEigenvermögen der Verwaltungsgesellschaft
avtalsrätt som en gemensam fond som förvaltas av förvaltningsbolag,vertragsrechtlich als gemeinsamer, von Verwaltungsgesellschaften verwalteter Fonds;
avtalsrätt, som en gemensam fond som förvaltas av förvaltningsbolag,in Vertragsform (als gemeinsamer, von einer Verwaltungsgesellschaft verwalteter Fonds);
Säljoptionen får utnyttjas fritt av förvaltningsbolaget på lösendagen.die Verkaufsoption kann von der Verwaltungsgesellschaft zum Ausübungszeitpunkt uneingeschränkt ausgeübt werden;
Varje ytterligare ersättning till förvaltningsbolaget (eller någon annan part) till följd av vissa slag av avgiftsdelningsavtal enligt punkt 4.jede zusätzliche, aufgrund bestimmter Gebührenteilungsvereinbarungen (siehe Ziffer 4) an die Verwaltungsgesellschaft (oder einen Dritten) gezahlte Vergütung.
Som motprestation för förvaltningstjänster betalas en förvaltningsavgift till förvaltningsbolaget som blir en del av bolagets egna tillgångar.Als Vergütung für ihre Managementleistungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr, die Teil ihres eigenen Vermögens wird.
Dessutom kan andra tjänster begäras som motprestation eller avgifter tas ut [8] vilka också utgör en del av förvaltningsbolagets egna tillgångar.Darüber hinaus können leistungsabhängige oder sonstige Gebühren [8] erhoben werden, die ebenfalls Teil des Vermögens der Verwaltungsgesellschaft würden.
Företag som säkerställer att de penningmarknadsinstrument som de investerar i är av hög kvalitet, enligt vad som har fastställts av förvaltningsbolaget.sicherstellen, dass die Geldmarktinstrumente, in die sie investieren, nach den Feststellungen der Verwaltungsgesellschaft von hoher Qualität sind.