"försäkringsavtal" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
försäkringsavtalVersicherungsvertrag

Beispieltexte mit "försäkringsavtal"

rättigheter och förpliktelser till följd av försäkringsavtal.Rechte und Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen.
Ett försäkringsbrev som är en förvaltningstillgång är inte nödvändigtvis ett försäkringsavtal, enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal.Eine qualifizierende Versicherungspolice ist nicht notwendigerweise ein Versicherungsvertrag gemäß Definition in IFRS 4 Versicherungsverträge
En redovisning av eventuella relevanta försäkringsavtal med anknytning till tillgångarna.Beschreibung sämtlicher relevanter Versicherungspolicen, die für die Aktiva abgeschlossen wurden.
hänför sig till ett försäkringsavtal som omfattar en eller flera av de risker som anges i artikel 16.wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser eines oder mehrere der in Artikel 16 aufgeführten Risiken deckt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

I försäkringsavtalen ska det ingå krav på att stödmottagarna vidtar nödvändiga riskförebyggande åtgärder.Die Versicherungsverträge müssen die Empfänger verpflichten, die zur Risikoverhütung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.