"exportkreditförsäkring" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
exportkreditförsäkringAusfuhrversicherung

Beispieltexte mit "exportkreditförsäkring"

Företag som omfattades av planen gynnades av förmånliga finansiella åtgärder, inklusive exportkreditförsäkring.Die unter dieses Dokument fallenden Unternehmen kommen in den Genuss der finanziellen Vorzugsbehandlung, einschließlich der Ausfuhrkreditversicherung.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Företaget har därför en monopolställning på exportkreditförsäkringsmarknaden.Sinosure hat daher eine Monopol–stellung auf dem Markt für Ausfuhrkreditversicherungen inne.
Sinosure är det enda politiska organ som tecknar exportkreditförsäkringar och uppges vara den som ska genomföra planen.Als einzige Körperschaft, die Ausfuhrkreditversicherungen abschließt, wird Sinosure mit der Durchführung des Plans beauftragt.
Om ett stort välkänt internationellt privat exportkreditförsäkringsföretag och ett nationellt kreditförsäkringsföretag lägger fram bevis för att ett sådant skydd inte står till buds.ein großer namhafter internationaler privater Exportkreditversicherer und ein nationaler Kreditversicherer Beweise für die Nichtverfügbarkeit der Risikodeckung beibringen, oder