"dryck" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
dryckGetränk

Beispieltexte mit "dryck"

kolsyrad dryckkohlensäurehaltiges Getränk
alkoholfri dryckalkoholfreies Getränk
alkoholhaltig dryckalkoholisches Getränk
Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryckZubereitungen, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten
produkter och biprodukter från sockerbetor och sockerrör samt från tillverkning av stärkelse och alkoholhaltig dryckErzeugnisse und Nebenerzeugnisse aus Zuckerrüben und Zuckerrohr sowie der Stärkeerzeugung und der Herstellung alkoholischer Getränke
Dessa produkter är tänkta att säljas till konsumenter i flytande form för att sedan läggas i frysen och bilda en halvfryst dryck.Diese Produkte werden in flüssiger Form verkauft; in den Kühlschrank gelegt entsteht daraus ein halbgefrorenes Getränk.
tillverkning av mat dryck och tobaksprodukterHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung; Tabakverarbeitung
Alkoholfri dryck för direkt konsumtion bestående av (i viktprocent)Ein nicht alkoholhaltiges Getränk zum unmittelbaren Genuss, bestehend aus (in GHT):
Mat och dryck som tillhandahålls av hotell, barer, restauranger och pensionat, inklusive frukostVon Hotels, Bars, Gaststätten und Pensionen bereitgestellte Speisen und Getränke, einschließlich Frühstück

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

dryckesindustriGetränkeindustrie
för spritdrycker (CGIS)für Spirituosen (CGIS)
Beskrivning av spritdryckenBeschreibung der Spirituose
Framställningsmetod för spritdryckenVerfahren zur Gewinnung der Spirituose
Drycker framställda av växtextrakterGetränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,
Drycker baserade på syrad mjölk (även yoghurtdrycker)Getränke auf Basis von fermentierter Milch (einschließlich Joghurtgetränke)
Utspädning av en spritdryckVerdünnung einer Spirituose
Endast jästa druvmustbaserade dryckernur in Getränken aus fermentiertem Traubenmost
Framställning av livsmedel och dryckerHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung
för aromatiserade vinbaserade drycker (CGIA)für aromatisierte Getränke aus Weinbauerzeugnissen (CGIA)
Andra alkoholfria drycker innehållande sockerAndere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker enthaltend
Gemenskapsbestämmelser om vissa läskedryckerRegelung der Gemeinschaft zu bestimmten Erfrischungsgetränken
Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfettAlkoholfreie Getränke mit Milchfettgehalt
Livsmedelsframställning, framställning av drycker, tobaksvarutillverkningNahrungs- und Futtermittel, Getränke und Tabak