"direktinvestering" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
direktinvesteringDirektinvestition

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Direktinvesteringar i utlandet [8]Direktinvestitionen im Ausland [8]
Direktinvesteringar i utlandet – AvkastningDirektinvestitionen im Ausland – Erträge
Direktinvesteringar i den rapporterande ekonominDirektinvestitionen im Inland
Direktinvesteringar, transaktioner (inklusive avkastning)Direktinvestitionen – transaktionen (einschließlich erträge)
Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin - AvkastningDirektinvestitionen im Inland – Erträge
Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – TransaktionerDirektinvestitionen im Inland – Transaktionen
Direktinvesteringar i den rapporterande ekonomin – Avkastning [7]Direktinvestitionen im Inland – Erträge [7]
Återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringarReinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen
Återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar utanför EUReinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-EU
Återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar inom EU [55]Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Intra-EU [55]
direktinvesteringar utanför EU [55]Reinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-EU [55]
direktinvesteringar inom euroområdetReinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Intra-Euroraum
direktinvesteringar utanför euroområdetReinvestierte Gewinne aus Direktinvestitionen, Extra-Euroraum
direktinvesteringar: fördelning efter näringsgren och geografisk fördelningDirektinvestitionsbestände: Wirtschaftszweig und geografische Aufgliederung