"betalning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
betalningZahlung

Beispieltexte mit "betalning"

internationell betalninginternationaler Zahlungsverkehr
betalning inom EUInnergemeinschaftlichen Zahlungsverkehr
elektronisk betalning tillämpas.die Zahlung elektronisch erfolgt.
elektronisk betalning accepteras.die elektronische Zahlung akzeptiert wird.
Betalning av årliga tillsynsavgifterZahlung der Jahresaufsichtsgebühren
Betalning av import- eller exporttullbeloppetEntrichtung des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags
Betalning av utdelning, ränta och royalty mellan bolagZahlungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren zwischen Unternehmen
Betalning för swappen inom ramen för hypotekslåneprogrammetSwap-Abwicklung im Rahmen der Hypothekarkreditregelung
Betalning får göras av en tredje person i gäldenärens ställe.Der Abgabenbetrag kann von einem Dritten anstelle des Zollschuldners entrichtet werden.
Betalning ska ske först när kemikaliemyndigheten har utfärdat en faktura.Die Zahlungen werden erst geleistet, nachdem die Agentur eine Zahlungsaufforderung ausgestellt hat.
Betalning av tilläggsbelopp till sockerbetssäljare vid tidig eller sen leverans.die Zahlung von Prämien an die Zuckerrübenverkäufer für Früh- und Spätlieferungen;
Som initieras som enskild betalninginitiiert als Einzellastschrift
Villkor för upprättande och betalningBedingungen für die Einrichtung einer Zahlstelle und die Leistung von Zahlungen
Inklusive reservdelar och andra utbyten mot betalning.Einschließlich Lieferungen von Ersatzteilen und anderen Ersatzlieferungen gegen Entgelt.
Utdelningar registreras den dag de förfaller till betalning.Dividenden werden zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem sie ausgeschüttet werden.
Finansiella tjänster som tillhandahålls mot direkt betalningFinanzdienstleistungen, die für direkte Entgelte erbracht werden
Vilken dag tillgångarna löper ut eller förfaller till betalning.Der Fälligkeitstermin bzw. die Fälligkeitstermine der Aktiva.
Sådana fordringar ska vara säkra, likvida och förfallna till betalning.Solche Forderungen müssen einredefrei, beziffert und fällig sein.
Hur betalning erläggs för tillgångarna.der Art und Weise, wie Zahlungen in Bezug auf die Aktiva vereinnahmt werden,
Hur betalning erläggs för tillgångarna.Beschreibung der Art und Weise, wie Zahlungen in Bezug auf die Aktiva zusammengefasst werden.
En betalning av hela det utestående beloppet.Zahlung des vollen Betrags, der geschuldet wird;
F702: Areal för vilken betalning har verkställtsF702: Bezahlte Fläche
F508B: Areal för vilken betalning har verkställtsF508B: Bezahlte Fläche
Korrekt och snabb betalning till rättighetshavarnaOrdnungsgemäße und unverzügliche Ausschüttung an die Rechtsinhaber
ÅTERBETALNING AV KAPITALBELOPP OCH BETALNING AV RÄNTATILGUNG DES KAPITALS UND ZAHLUNG DER ZINSEN

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

betalningsbemyndigandeZahlungsermächtigung
avbetalningsköpMietkauf
förskottsbetalningVorauszahlung
återbetalningRückzahlung
betalningsbalansZahlungsbilanz
betalningstiden pågår,solange eine Zahlungsfrist bewilligt ist;
F100: UtbetalningsställeF100: Name der Zahlstelle
Europeiska betalningsunionenEuropäische Zahlungsunion
icke-återbetalningsbart biståndnichtrückzahlbare Hilfe
Betalnings- eller leveransdag.Zahlungs- oder Liefertermin,
Betalningsplan och betalsätt.Zeitplan für die Zahlung des Preises sowie Zahlungsmodalitäten;
betalningsbalansens osynliga posterDienstleistungsbilanz
Betalningsvillkor och verifikationerBedingungen für die Zahlung und Nachweise
Tid för utbetalningZeit bis zur Auszahlung
återbetalning av stödErstattung der Beihilfen
Utfärdande av betalningskravAusstellung der Einziehungsanordnung
Innehållande av utbetalningarAussetzung von Zahlungen
underskott i betalningsbalansenpassive Bilanz
Kontantbetalningar av köparen.Anzahlung des Käufers.
Betalningarnas antal och frekvensHäufigkeit und Anzahl der Ratenzahlungen
Betalningar ska genomföras inom:Zahlungen sind innerhalb folgender Fristen zu leisten:
Betalningsombudets namn och adress.Name und Anschrift der Zahlstelle,
Betalningar med kort med debetfunktionZahlungen mit Debitkarten
Betalningsvillkoren ska vara följande.Es gelten die folgenden Zahlungsmodalitäten:
Betalningsuppdrag som lämnas i förvägIm Voraus eingereichte Zahlungsaufträge
betalningar för tjänster som tillhandahållits,Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen,
Styrkande handlingar för begäran om utbetalningBegründung der Zahlungsanträge
KLASSIFICERING AV LÄNDER FÖR FASTSTÄLLANDE AV MAXIMIVILLKOR FÖR ÅTERBETALNINGEINSTUFUNG DER LÄNDER FÜR DIE ZWECKE DER MAXIMALEN KREDITLAUFZEIT
Allmänna tidsfrister för betalning och tillfälligt upphörande av tidsfristen för betalningAllgemeine Zahlungsfristen und Aussetzung der Zahlungsfrist
Samlad marginal för betalningarGesamtspielraum für Zahlungen
Återbetalning av ekonomiskt stödRückerstattung des Finanzbeitrags
längd på utbetalningsperioden * 0,5Auszahlungszeitraum * 0,5
Mjölkbidrag och ytterligare betalningarMilchprämie und Ergänzungszahlungen
Mjölkbidrag och ytterligare betalningarMilchprämien und Ergänzungszahlungen
Lagliga betalningsmedel och värdepapper.Gesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere;
Banken för internationell betalningsutjämningBank für internationalen Zahlungsausgleich