"avskräckning" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
avskräckningAbschreckung

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalgRepellent (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Schafsfett
Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/blodmjölRepellent (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Blutmehl
Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/tallolja (tallsyra)Repellent (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Tallöl
Avskräckningsmedel (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fettsyror, fiskoljaRepellent (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Fettsäuren, Fischöl
Avskräckningsmedel (smakämnen) av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung/extrakt av livsmedelskvalitet/fosforsyra och fiskmjölRepellent (Geschmack) pflanzlichen oder tierischen Ursprungs/Extrakt aus Lebensmitteln/Phosphorsäure und Fischmehl