"arkeologi" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
arkeologiArchäologie

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör frånMehr als 100 Jahre alte archäologische Gegenstände aus
skyddet av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, ellermit dem Schutz des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder