"arbetsplats" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
arbetsplatsArbeitsstätte

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

hälsa på arbetsplatsenGesundheitsschutz am Arbeitsplatz
arbetsplatsen och arbetets art,der Ort und die Art der Arbeit,
Begränsning av mängden av carcinogener eller mutagena ämnen på arbetsplatsen.Begrenzung der Karzinogen- oder Mutagenmengen am Arbeitsplatz;
Kött avsett för styckning skall föras in till arbetsplatsen efter hand som det behövs.Zum Zerlegen bestimmtes Fleisch wird nur je nach Bedarf nach und nach in die Arbeitsräume verbracht,
Konkurrenskraftiga företag som en förutsättning för att arbetsplatser skall kunna skapasWettbewerbsfähige Unternehmen als Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen
Användning av andra enheter för tillgång till internet från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen:Nutzung sonstiger Geräte für den drahtlosen Internetzugang an anderen Orten als zu Hause oder am Arbeitsplatz:
Har inte använt mobila enheter för tillgång till internet från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen.keine Nutzung mobiler Geräte für den Internetzugang an anderen Orten als zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Användning av mobiltelefon (eller smart telefon) för tillgång till internet från andra platser än hemmet eller arbetsplatsen.Nutzung von Mobiltelefon (oder Smartphone) für den Internetzugang an anderen Orten als zu Hause oder am Arbeitsplatz;
Gränsvärden för exponering på arbetsplatser måste ses som en viktig beståndsdel i de allmänna föreskrifterna för arbetarskydd.Grenzwerte berufsbedingter Exposition sind als wichtiger Bestandteil der allgemeinen Vorkehrungen zum Schutz der Arbeitnehmer anzusehen.