"Panama" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

PanamaPanama

Beispieltexte mit "Panama"

Två tullkvoter beviljas enbart Panama.Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.
Tillämplig på centralamerikanska länder utom Panama.Gilt für Zentralamerika mit Ausnahme von Panama.
Kommissionen har tagit emot ansökningar från Republiken El Salvador, Republiken Guatemala och Republiken Panama.Bei der Kommission gingen Anträge der Republik El Salvador, der Republik Guatemala und der Republik Panama ein.
Okänd (senast kända flaggstater: Sierra Leone, Panama [Nafo])Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Sierra Leone, Panama [NAFO])

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

PanamakanalenPanamakanal
Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Belize)Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Belize)