"Luxemburg" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
LuxemburgLuxemburg

Beispieltexte mit "Luxemburg"

Infrastruktur- och logistikbyråerna i Bryssel och Luxemburg.das Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik Brüssel sowie das Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik Luxemburg.
Beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen till LuxemburgGewährung einer Finanzhilfe der Gemeinschaft an Luxemburg
Förstärkning av sammanlänkningen mellan Belgien och LuxemburgVerstärkung der Verbindungsleitung zwischen Belgien und Luxemburg
Utbyggnad av sammanlänkningar mellan Nederländerna, Belgien, Frankrike och LuxemburgAusbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg
Utfärdad i Luxemburg den 15 juni 2012.Geschehen zu Luxemburg am 15. Juni 2012.
Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2011.Geschehen zu Luxemburg am 14. April 2011.
Utfärdad i Luxemburg den 7 oktober 2013.Geschehen zu Luxemburg am 7. Oktober 2013.
Utfärdad i Luxemburg sedan den 1 oktober 1996Ausgestellt in Luxemburg seit 1.10.1996
Utfärdad i Luxemburg till den 31 december 1985Ausgestellt in Luxemburg bis zum 31.12.1985
Utfärdad i Luxemburg från den 1 januari 1986 till den 30 september 1996Ausgestellt in Luxemburg vom 1.1.1986 bis zum 30.9.1996

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Belgisk-luxemburgska ekonomiska unionenBelgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion
Kluster mellan Luxemburg, Frankrike and Belgien; omfattar ett eller flera av följande projekt av gemensamt intresse:Cluster zwischen Luxemburg, Frankreich und Belgien, das eines oder mehrere der folgenden PCI umfasst:
Berörda medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Tyskland.Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;
Kluster Belgien–Luxemburg för kapacitetsökning vid belgisk/luxemburgska gränsen; omfattar följande projekt av gemensamt intresse:Cluster Belgien — Luxemburg, Kapazitätssteigerung an der Grenze BE/LU, das folgende PCI umfasst:
Garantin från belgiska, franska och luxemburgska staten om refinansiering av koncernen uppgick till maximibeloppet 135 miljarder euro.Die Refinanzierungsgarantie Belgiens, Frankreichs und Luxemburgs für die Gruppe erfolgte in Höhe von maximal 135 Mrd. EUR.
Följande medlemsstater har samtyckt till att lämna ekonomiska bidrag: Nederländerna, Förenade kungariket, Sverige [1], Luxemburg, Irland och Danmark.Die folgenden Mitgliedstaaten haben finanzielle Beiträge zugesagt: die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Schweden [1], Luxemburg, Irland und Dänemark.
Berörda medlemsstater: Belgien, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Malta, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich;