"Libyen" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

LibyenLibyen

Beispieltexte mit "Libyen"

Lufttrafikföretag från LibyenLuftfahrtunternehmen aus Libyen
företrädare för de tredjestater som deltar i och bidrar till EU BAM Libyen.Vertreter der Drittstaaten, die an EUBAM Libya teilnehmen und Beiträge leisten.
LCAA betonade att verksamhet med dålig säkerhet inte skulle tolereras i Libyen.LCAA betonte, dass ein unsicherer Betrieb in Libyen nicht geduldet werde.
om genomförande av beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyenzur Durchführung des Beschlusses 2011/137/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen
om ändring av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyenzur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen
Schweiziska edsförbundet ska undantas från skyldigheten att finansiellt bidra till budgeten för EUBAM Libyen.Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird von Finanzbeiträgen zum Haushalt der EUBAM Libya befreit.
Status för EU BAM Libyen och dess personalRechtsstellung der EUBAM Libyen und ihres Personals
EU BAM Libyen ska ha sitt högkvarter i Tripoli.Die EUBAM Libyen hat ihr Hauptquartier in Tripolis.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Ceuta och Melilla, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten.Ceuta und Melilla, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten.