"Kuba" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

KubaKuba

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Använda testdoser, exponeringens varaktighet och inkubationstid efter behandlingen.verwendete Testdosen, Dauer der Exposition und der Inkubationszeit nach der Behandlung;
Lämpliga odlingsmedier och inkubationsförhållanden (odlingskärl, CO2-halt, temperatur och luftfuktighet) bör väljas för odlingarna.Zur Kultivierung sind geeignete Kulturmedien- und Inkubationsbedingungen (Kulturgefäße, CO2-Konzentration, Temperatur und Feuchtigkeit) zu verwenden.