"Internet" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

internetInternet

Beispieltexte mit "Internet"

Tillgång till internet.Zugang zum Internet.
Stödordningen får inte användas innan informationen offentliggjorts på Internet.Die Regelung darf nicht vor ihrer Veröffentlichung im Internet zur Anwendung kommen.
Enskilda personer som kände till att det fanns tjänster för lagring på internet.Personen, denen das Vorhandensein von Dienstleistungen bekannt war, in deren Rahmen Speicherplatz im Internet angeboten wird;
Enskilda personer som inte kände till att det fanns tjänster för lagring på internet.Personen, denen das Vorhandensein von Dienstleistungen nicht bekannt war, in deren Rahmen Speicherplatz im Internet angeboten wird.
Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av internettelefoni eller videosamtal (med webbkamera) över internet.Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken für Internettelefonie, Internet-Videoanrufe (über Webcam),
Bordsdator för tillgång till internet i hemmet.Internet-Zugang zu Hause über Desktop-Computer;
Spelkonsol för tillgång till internet i hemmet.Internet-Zugang zu Hause über Spielkonsole;
Anordning inte känd för tillgång till internet i hemmet.für den Internet-Zugang zu Hause genutzte Geräte unbekannt;
Användning av internet och andra elektroniska nätverk inom företagenNutzung des Internets und anderer elektronischer Netze durch Unternehmen
Användning av internet och andra elektroniska nätverk inom företagen.Nutzung von Internet und anderen elektronischen Netzen durch Unternehmen;
Tjänster som tillhandahålls via internet har också normalt global räckvidd.Ferner haben die über das Internet bereitgestellten Dienste in der Regel eine globale Reichweite.
Tillräckliga internetfärdigheter för att använda internet för telefonsamtal.Internet-Kenntnisse: Nutzung des Internet für Telefonanrufe,

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

InternetleverantörInternet-Provider
InternetanvändareInternetbenutzer
InternetadressInternetadresse
Internetadress(er) (om tillämpligt)Internet-Adresse(n) (falls zutreffend):
Internetansluten tv-apparat (smart tv).TV mit Internetverbindung (Smart-TV);
Internetuppkoppling: annan mobil uppkoppling.Internetanschluss: sonstige mobile Verbindung,
Internetanslutning för personligt bruk i hemmetInternetanschluss für private Nutzung zu Hause
Internetuppkoppling: annan fast internetuppkoppling via bredband.Internetanschluss: anderer ortsfester Breitbandinternetanschluss,
Internetuppkoppling: övrig mobilanslutning med hjälp av mobilnät.Internetanschluss: sonstige Mobilverbindung über Mobilfunknetzwerke;
Internetuppkoppling: DSL eller varje annan typ av fast bredbandsanslutning.Internetanschluss: DSL oder sonstiger fester Breitbandanschlusstyp;
Internetuppkoppling: ISDN-anslutning eller uppringd förbindelse över normal telefonlinje.Internetanschluss: Wählanschluss über normale Telefonverbindung oder ISDN-Anschluss,
Hinder för IKT- och internetanvändningHemmnisse für die Nutzung von IKT und Internet
Tillgång till internet, inklusive World Wide Web (www).den Zugang zum Internet einschließlich des World Wide Web;
Tillräckliga internetfärdigheter för att skapa en webbsida.Internet-Kenntnisse: Einrichten einer Webseite,
Projekt 4: Förvaltning och utvecklande av en internetplattformProjekt 4: Betrieb und Weiterentwicklung einer Internet-Plattform
Leverantör (affär, snabbköp, via post, Internet) och bestämmelseländer:FARA13.Lieferanten (Ladengeschäft, Supermarkt, Versandhandel, Internethandel) und Bestimmungsländer:MASSNAHMEN13.
uppgifter som samlats in från de exporterande producenternas internetpresentationer,den Internetauftritten der ausführenden Hersteller entnommenen Informationen,
Tillräckliga internetfärdigheter för att ändra webbläsares säkerhetsinställningar.Internet-Kenntnisse: Ändern der Sicherheitseinstellungen von Internet-Browsern.