"Egypten" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

EgyptenÄgypten

Beispieltexte mit "Egypten"

Ceuta och Melilla, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten.Ceuta und Melilla, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten.
Irano Misr Shipping Company tillhandahåller IRISL nödvändiga tjänster i egenskap av agent för IRISL i Egypten.Irano Misr Shipping Company erbringt als Vertreterin von IRISL in Ägypten wesentliche Dienstleistungen für die IRISL.
Förlagan för exportlicensen vad gäller Egypten skall utgå.Das Muster der Ausfuhrlizenz für Ägypten wird gestrichen.
Söderut längs med gränsen mellan Israel och Egypten till latitud 31° 06′N.entlang der israelisch-ägyptischen Grenze bis zum Breitengrad 31° 06′ N

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Företrädare från Egypten, Irak, Israel, Libanon och Syrien kommer att inbjudas.Es werden Vertreter aus Ägypten, Irak, Israel, Libanon und Syrien eingeladen.
Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska följande läggas till: ‘Muhammad Jamal Network (alias a) MJN, b) Muhammad Jamal Group, c) Jamal Network, d) Abu Ahmed Group, e) Al-Qaida i Egypten, f) AQE.Unter „Juristische Personen, Gruppen und Organisationen“ wird folgender Eintrag angefügt: