"överföringsnät" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

överföringsnätÜbertragungsnetz

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

De systemansvariga för överföringsnäten, eller, om det är tillämpligt, tilldelarna av överföringskapacitet ska anses vara primärägare av den information de beräknar och tillhandahåller.Die ÜNB oder gegebenenfalls die Übertragungskapazitätsvergabestellen gelten als Primäreigentümer der von ihnen ermittelten und bereitgestellten Informationen.