"åtal" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

åtalKlage vor Gericht

Beispieltexte mit "åtal"

allmänt åtalStrafverfolgung
åtal eller straff som är oproportionerliga eller diskriminerande,unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung,
Utöka den institutionella kapaciteten att undersöka och väcka åtal vid korruption.Ausbau der institutionellen Kapazitäten für die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Korruptionsdelikten.
Ta itu med misshandel som begås av rättsvårdande organ, genom effektivt åtal av förövarna.Effiziente Strafverfolgung von Angehörigen der Vollzugsorgane, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

åtalspreskriptionVerfolgungsverjährung
åtalspunktAnklage
Se till att tidigare fall av misshandel åtalas.Rechtliche Verfolgung früherer Fälle von Misshandlungen.
Genomföra etikkoden och se till att oegentligheter åtalas.Anwendung des Berufskodexes und Gewährleistung der Ahndung von Unregelmäßigkeiten.
När ett fåtal natamycinkristaller på en provplatta tillsätts en droppeBei Hinzufügen von Natamycinkristallen auf einer Tüpfelplatte zu einem Tropfen:
Det är därför bara ett fåtal unionstillverkare som tillverkar (fint) benporslin.Es stellten auch nur wenige Unionshersteller (feines) Knochenporzellan her.
Stödåtgärderna kan få liknande påverkan på oligopolmarknader med bara ett fåtal aktörer.Außerdem können staatliche Beihilfen spürbare Auswirkungen in oligopolistischen Märkten haben, auf denen nur wenige Anbieter vertreten sind.