"zgomot" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

zgomotLärm

Beispieltexte mit "zgomot"

nivel de zgomotLärmpegel
Tipul sursei de zgomot.Die Art der Schallquelle.
Valorile tipului sursei de zgomot.Die Werte für Schallquellentypen.
B.425 Emiterea certificatelor de zgomotB.425 Ausstellung von Lärmschutzzeugnissen
B.430 Suspendarea și revocarea certificatului de zgomotB.430 Aussetzung und Widerruf von Lärmschutzzeugnissen
alegerea unei locații adecvate pentru operațiunile care generează zgomotWahl eines geeigneten Standorts für Lärm verursachende Tätigkeiten
Prezentul capitol stabilește procedura pentru eliberarea certificatelor de zgomot.Durch den vorliegenden Abschnitt wird das Verfahren zur Ausstellung von Lärmschutzzeugnissen vorgeschrieben.
cu un nivel de zgomot limitat la 6 dBA,mit einem Geräuschpegel von nicht mehr als 6 dBA,
utilizarea de amortizoare de zgomot la ieșirile de evacuareEinsatz von Schalldämpfern an Abgaskaminen
Un certificat de zgomot se eliberează pe durată nelimitată.Lärmschutzzeugnisse werden für unbegrenzte Dauer ausgestellt.
Mediu și sănătate, inclusiv produse chimice și zgomot ambientalUmwelt und Gesundheit, einschließlich Chemikalien und Lärm
utilizarea amortizoarelor de zgomot pentru ventilatoarele de la filtreEinsatz von Geräuschdämpfern für Ventilatoren
Documentația pentru încercările de zgomot ale vehiculelor efectuate pe suprafațăAufzeichnungen zur Prüfung des Geräuschpegels von Fahrzeugen auf der Prüfstrecke
nivelurile de zgomot (nivelul de putere acustică ponderat A declarat) ale computerului;Geräuschpegel (der ausgewiesene A-bewertete Schalldruckpegel) des Computers;

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Zgomotul sonor ambiant este cu cel puțin 10 dB mai scăzut decât nivelul de presiune sonoră de măsurat.Das Umgebungsgeräusch muss mindestens 10 dB unter dem zu messenden Schalldruckpegel liegen.
Zgomotul motocicletei în staționare (condiții de măsurare și metoda de încercare a vehiculului în circulație)Standgeräusch des Kraftrads (Messbedingungen und Verfahren für die Überprüfung des im Verkehr befindlichen Fahrzeugs)
Zgomotul produs de motocicleta în mișcare (date transmise pentru facilitarea încercării cu vehiculul aflat în mișcare)Geräusche des fahrenden Kraftrades (Meldung der Daten, um die Prüfung des im Verkehr befindlichen Fahrzeugs zu erleichtern)
Zgomotul de fond se măsoară într-un interval de 10 secunde imediat înainte și imediat după o serie de încercări ale vehiculului.Das Hintergrundgeräusch ist unmittelbar vor und nach einer Reihe von Fahrzeugprüfungen 10 Sekunden lang zu messen.
Zgomotul produs de motocicleta aflată în mișcare (condițiile de măsurare și metoda pentru încercarea unui vehicul în timpul omologării de tip pentru componente)Fahrgeräusch des Kraftrads (Messbedingungen und Verfahren für die Prüfung des Fahrzeugs im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens)
Zgomotul de fond (inclusiv orice zgomot cauzat de vânt) trebuie să fie cu cel puțin 10 dB(A) sub nivelul de presiune acustică ponderat A produs de vehicul în timpul încercării.Der Pegel des Hintergrundgeräuschs (einschließlich Windgeräusch) muss mindestens 10 dB unter dem A-bewerteten Schalldruckpegel des geprüften Fahrzeugs liegen.
eliberarea certificatelor de zgomot;Ausstellung von Lärmzeugnissen,
Valoarea limită a zgomotului în zonăLärmgrenzwert im betreffenden Bereich
O măsură a intensității zgomotului.Ein Maß für die Schallintensität.
Probleme locale (zgomot, vibrații, mirosuri)Lokale Phänomene (Lärm, Erschütterungen, Gerüche)
Proceduri de reducere a zgomotului — baloaneLärmminderungsverfahren — Ballone
Proceduri de reducere a zgomotului – avioaneLärmminderungsverfahren — Flugzeuge
Proceduri de reducere a zgomotului – elicoptereLärmminderungsverfahren — Hubschrauber