"tunel" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

tunelTunnelbau

Beispieltexte mit "tunel"

tunel de comisionareKommissioniertunnel
în cazul în care gazele de evacuare sunt reconduse în tunel.wenn die Abgase in den Tunnel zurückgeführt werden.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

eurotunelVerbindung über den Ärmelkanal
Aditivi pentru ciment în construcţia de tuneluriAdditive für Zemente beim Tunnel-Bergbau
Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri.Betrifft: Beförderung gefährlicher Güter in Tunneln.
accesul la tunelul de bază Brenner și la tronsonul transfrontalier: studiiZugang zum Brenner-Basistunnel und grenzübergreifender Abschnitt: Studien
în cazul în care gazele de evacuare sunt conduse în exteriorul tunelului;wenn die Abgase aus dem Tunnel abgeleitet werden, und
tronson transfrontalier, lucrări la tunelul de bază; studii și lucrări pentru căi de accesgrenzübergreifender Abschnitt, Arbeiten Basistunnel; Studien und Arbeiten Zufahrtstrecken
Haveze pentru tăierea cărbunelui sau pietrei și utilaje pentru săparea tunelurilor, autopropulsateSelbstfahrende Abbau-, Tunnelbohr- und andere Streckenvortriebsmaschinen
poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate, viaducte, tuneluri și pasaje subterane;Brücken (einschließlich für Hochstraßen), Viadukte, Tunnel und Unterführungen