"tehnologie" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

tehnologieTechnologie

Beispieltexte mit "tehnologie"

tehnologie agricolălandwirtschaftliches Betriebsmittel
tehnologie avansatăneue Technologie
tehnologie ecologicăsaubere Technologie
tehnologie alimentarăLebensmitteltechnologie
tehnologie tradiționalăherkömmliche Technologie
tehnologie de reciclareRecycling-Technologie
tehnologie uzată moralveraltete Technologie
transfer de tehnologieTechnologietransfer
tehnologie informatică de birouBüroautomation
tehnologie cu dublă întrebuințareTechnologie mit doppeltem Verwendungszweck
Tehnologie informatică și rețele TIComputersysteme und IT-Netzwerke
tehnologie care utilizează alarme și/sau sisteme CCTV;technische Mittel unter Verwendung von Alarmanlagen und/oder Videoüberwachung;
Tehnologie de control la distanță și dispozitive electronice de înregistrare și raportareFernüberwachungssysteme sowie elektronische Aufzeichnungs- und Meldegeräte
industrie de înaltă tehnologiehoch entwickelte Industrie
Institutul European de Inovare şi TehnologieEuropäisches Innovations- und Technologieinstitut
Statutul Institutului European de Inovare și TehnologieSatzung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts
Astfel, acestea consolidează industria europeană inovatoare de înaltă tehnologie.Damit stärken sie die innovative High-Tech-Industrie in Europa.
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologiezur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 294/2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts
De asemenea, Decizia 1/CP.16 prevede un nou mecanism tehnologic pentru îmbunătățirea transferului internațional de tehnologie.Mit dem Beschluss 1/CP.16 wurde auch ein neuer Technologiemechanismus eingeführt, um den internationalen Technologietransfer zu verbessern.
Comitetul pentru tehnologie spațială din RPDC;Ausschuss der DVRK für Weltraumtechno-logie;
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)VII Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)
Departamentul pentru tehnologie spațială din RPDC;Referat der DVRK für Weltraumtechno-logie;
dezvoltarea și transferul de tehnologie și metodologie;Entwicklung und Transfer von Technologien und Methoden,
Cod tehnologie inovatoare sau grup de tehnologii inovatoareCode für innovative Technologien oder für Gruppe innovativer Technologien
Institutul European de Inovare și Tehnologie – Structura de conducereEuropäisches Innovations- und Technologieinstitut — Lenkungsstruktur
Radionavigația prin satelit reprezintă o tehnologie complexă și în permanentă evoluție.Die Satellitennavigation ist eine komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Technologie.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

electrotehnologieElektrotechnik
biotehnologieBiotechnologie
nanotehnologieNanotechnik
tehnologie nuclearăKerntechnologie
tehnologie energeticăEnergietechnologie
tehnologie petrolierăErdöltechnologie
tehnologie alternativăsanfte Technologie
tehnologie intermediarăvermittelnde Technologie
alegerea tehnologieiWahl einer Technologie
impactul tehnologiei informaticeAuswirkung der Informatik
industria tehnologiei informaticeDatenverarbeitungsindustrie
Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și BiotehnologieInternationales Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie
Asigurarea calității tehnologiei informațieiQualitätssicherung der Informationstechnologie
Dezvoltarea dimensiunii societale a nanotehnologieiEntwicklung der gesellschaftlichen Dimension der Nanotechnologie
Alte statistici în domeniul științei și al tehnologieiSonstige Statistiken über Wissenschaft und Technologie
consumul de putere al tehnologiei de referință, care este de 137 W;Stromstärke der Ausgangstechnologie, d. h. 137 W
Axarea pe guvernanța nanotehnologiei în beneficiul societății și al mediului.Schwerpunkt ist die Governance der Nanotechnologie zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt.
Știință și tehnologie – cheltuieli de cercetare și dezvoltare și de personalWissenschaft und Technik — FuE-Ausgaben und Personal
Resursele tehnice respective includ disponibilitatea tehnicilor și a tehnologiei necesare.Diese technischen Mittel schließen auch die Verfügbarkeit der erforderlichen Techniken und Technologie ein.