"societate-mamă" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

societate-mamăMuttergesellschaft

Beispieltexte mit "societate-mamă"

Societate-mamă pentru cursele de galop și cele cu obstacoleMuttergesellschaft für Galopp- und Hindernisrennen
O societate-mamă trebuie să stabilească dacă este o entitate de investiții.Ein Mutterunternehmen muss feststellen, ob es eine Investmentgesellschaft ist.
Repartizarea pentru fiecare societate-mamă de curse este descrisă în tabelul 2 de mai jos:Zu jeder Rennmuttergesellschaft ist die Aufteilung in Tabelle 2 unten beschrieben:
o societate-mamă finală sau intermediară a entității întocmește situații financiare consolidate, disponibile pentru uzul public, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.das oberste oder ein zwischengeschaltetes Mutterunternehmen stellt einen Konzernabschluss auf, der veröffentlicht wird und den IFRS entspricht.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

În cazul în care o agenție de rating de credit are o societate-mamă, agenția trebuie:Hat eine Ratingagentur ein Mutterunternehmen, so