"rezervare" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

rezervareReservierung

Beispieltexte mit "rezervare"

capacitatea disponibilă la orice punct de interconectare sau punct de interconectare virtual este oferită prin intermediul unei singure platforme de rezervare.Die Kapazität an einem beliebigen Kopplungspunkt oder virtuellen Kopplungspunkt wird auf nicht mehr als einer Buchungsplattform angeboten.
TARIFE ȘI PLATFORME DE REZERVARE A CAPACITĂȚILORENTGELTE UND KAPAZITÄTSBUCHUNGSPLATTFORMEN
Informațiile adresate călătorilor, inclusiv informațiile privind sistemele de rezervare și de eliberare a legitimațiilor de transport, ar trebui furnizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei [7].Fahrgastinformationen, auch über Fahrkarten- und Buchungssysteme, sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 454/2011 [7] bereitgestellt werden.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Rezervarea accesuluiZugang unter Vorbehalt
Rezervarea, modificarea și anularea mențiunilor rezervate facultativeVorbehaltung, Änderung und Aufhebung fakultativer vorbehaltener Angaben
A se indica dacă s-a solicitat rezervarea denumirii în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006Wird gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 509/2006 die Vorbehaltung des Namens beantragt?