"raport" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
raportBericht

Beispieltexte mit "raport"

raport anualTätigkeitsbericht
raport agricultură-comerțBeziehung Landwirtschaft/Handel
raport de cercetareForschungsbericht
Raport și evaluareBerichterstattung und Bewertung
Raport de primire/Raport de exportEingangsmeldung — Ausfuhrmeldung
Raport cheltuieli/venituri din activități bancareKosten-/Ertrags-Verhältnis im Bankgeschäft
Raport privind implementarea instrumentelor financiareBericht über den Einsatz der Finanzinstrumente
Raport de monitorizare cu privire la pregătirile de aderare a Croației, p. 12.Monitoring-Bericht über die Vorbereitungen Kroatiens auf den Beitritt, S. 12.
raport privind studiul de fezabilitate disponibil în vederea luării deciziei de mineritMachbarkeitsstudie für die Bergbauentscheidung
Raport intern pentru conformitatea în circulație pentru tipul sau familia de vehicule omologateBericht über interne Übereinstimmungsprüfung von Fahrzeugtyp bzw. Familie
Raport le/ee (acționare pneumatică)/Diametrul pistonului (acționare hidraulică) [1] Se taie cu o bară mențiunile necorespunzătoare.Verhältnis le/ee (pneumatisch)/Kolbendurchmesser (hydraulisch) [1] Nichtzutreffendes streichen.
Plan de monitorizare și raportÜberwachungsplan und -bericht
studiu de fezabilitate și raportMachbarkeitsstudie und Bericht
Ambele tipuri de valori sunt prezentate în raport.Beide Werte sind in dem Bericht angegeben.
Elementele indicate cu caractere aldine trebuie să figureze obligatoriu în raport.Für Positionen in Fettdruck ist die Berichterstattung obligatorisch.
Țara beneficiară are dreptul să își prezinte observațiile cu privire la raport.Das begünstigte Land ist berechtigt, zu dem Bericht Stellung zu nehmen.
Masa vehiculului definită la punctul 1.4.2.1 de mai sus trebuie indicată în raport.die Fahrzeugmasse nach Absatz 1.4.2.1 ist in dem Gutachten anzugeben.
un raport de aspect de 16:9;ein Seitenverhältnis von 16:9,
în raport cu masa agregatuluibezogen auf die Masse der Zuschlagstoffe
în raport cu lumina ambientală;gegenüber dem Umgebungslicht,
Amplasare în raport cu motorul: …Lage in Bezug auf den Motor: …
Amplitudinea în raport cu frecvențaAmplitude in Abhängigkeit von der Frequenz
în raport cu masa totală a amesteculuibezogen auf Gesamtmasse der Mischung
Alinierea vehiculului în raport cu barieraAusrichtung des Fahrzeugs in Bezug auf die Barriere

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Momentul raportării.Zeitpunkt der Meldung.
Raportare voluntară (1)Freiwillige Meldung (1)
raportul comisiei parlamentareAusschussbericht
În special, raportul:Dieser Bericht umfasst insbesondere
Comunicări și raportareMitteilungen und berichte
Actualizare și raportareÜberarbeitung und Berichterstattung
Programarea și raportareaProgrammplanung und Berichterstattung
Conținutul raportului administratorilorInhalt des Lageberichts
Raportarea „fond cu fond”Meldung auf der Basis einzelner Fonds
Raportul final și închidereaSchlussbericht und Abschluss
Raportul putere/masă (RPM): …Leistungs-Masse-Verhältnis (Power to Mass Ratio, PMR): …
Raportul enantiomerilor (R:S) 1:1Enantiomerenverhältnis 1:1 (R:S)
Raportul privind impactul avizelorBericht über die Resonanz der Stellungnahmen
Raportul anual de activitate consolidatKonsolidierter jährlicher Tätigkeitsbericht
raportul Comisiei parlamentare Bartolone.der Bericht des Bartolone-Parlamentsausschusses.
În special, acest raport:Der Bericht umfasst insbesondere:
Exprimat raportat la grăsime.Auf den Fettgehalt bezogen.
finalul perioadei de raportare.das Ende der Berichtsperiode.
Adresa persoanei care raporteazăAnschrift der meldenden Person
Prelucrarea datelor și raportareaDatenverarbeitung und Berichte
începutul perioadei de raportare.der Beginn der Berichtsperiode.
monitorizarea, raportarea și evaluarea;Begleitung, Berichterstattung und Prüfung;