"potasiu" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

potasiuKalium

Beispieltexte mit "potasiu"

zăcământ de potasiuPottasche
potasiu și sodiu luate împreună: maximum 25 mg/kgKalium und Natrium zusammengenommen von 25 mg/kg oder weniger
Sulfat acid de potasiuKaliumbisulfat; saures Kaliumsulfat
Carbonat acid de potasiuKaliumbicarbonat; doppeltkohlensaures Kalium
Bisulfit de potasiu sau metabisulfit de potasiuKaliumdisulfit oder Kaliummetabisulfit
Nu se aprobă substanța activă iodură de potasiu.Der Wirkstoff Kaliumiodid wird nicht genehmigt.
Îngrășăminte care conțin doi nutrienți: fosfor și potasiuDüngemittel mit zwei Nährstoffen: Phosphor und Kalium
Îngrășăminte care conțin trei nutrienți: azot, fosfor și potasiuDüngemittel mit drei Nährstoffen: Stickstoff, Phosphor und Kalium
Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxizi de sodiu sau de potasiuNatriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); Peroxide des Natriums oder des Kaliums
hidroxid de potasiu + sareKali + Salz
Sare de potasiu a acidului malicKaliumsalz der Äpfelsäure
Sare de potasiu a acidului alginicKaliumsalz der Alginsäure
Zaharină; Sarea de potasiu a zaharineiSaccharin; Kaliumsalz des Saccharins
Sarea de potasiu este de asemenea permisă.Das Kaliumsalz ist ebenfalls zulässig.
săruri de potasiu ale acidului ortofosforicKaliumsalze der Orthophosphorsäure
Fosfat de potasiu tribazic; Ortofosfat tripotasicdreibasiges Kaliumphosphat; Trikaliumorthophosphat

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active hidrogenocarbonat de potasiuzur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Kaliumhydrogencarbonat
Nitrați (exclusiv cei de potasiu)Nitrate (ohne solche von Kalium)
Hidroxid de potasiu, titru minim 85 %.Kaliumhydroxid (Titer mindestens 85 %),
Soluție de hidroxid de potasiu în metanol la 2N.Eine 2N-Lösung von Kaliumhydroxid in Methanol.
kg KOH Kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)kg KOH Kilogramm Kaliumhydroxid
Hidroxid de potasiu în soluție etanolică, la aproximativ 2 N.Kaliumhydroxid, ethanolische Lösung etwa 2 N:
Cantitatea de potasiu (K2O) utilizată în îngrășămintele mineraleKaliummenge (K2O) in Mineraldüngern
Fosfat de potasiu monobazic; Monofosfat monopotasic; Ortofosfat monopotasiceinbasiges Kaliumphosphat; Monokaliummonophosphat; Monokaliumorthophosphat