"optică" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
opticăOptik

Beispieltexte mit "optică"

industrie opticăoptische Industrie
Fabricarea de cabluri cu fibră opticăHerstellung von Glasfaserkabeln
Comisia a examinat deja unele notificări de ajutor de stat în favoarea extinderii rețelelor pe bază de fibră optică.Die Kommission hat bereits einige Beihilfeanmeldungen bearbeitet, die Unterstützungsmaßnahmen für den Ausbau von Glasfasernetzen betrafen.
recunoașterea optică a caractereloroptische Zeichenerkennung
3 plăci din fibră optică cu scintilatoare montate pe fiecare cip CCD.drei auf die Chips aufgebrachten Glasfaserplatten mit Szintillatoren.
Joncțiunea emite o radiație optică în cazul excitării de către un curent electric;An diesem Übergang wird Licht emittiert, wenn er durch einen elektrischen Strom angeregt wird;
EN 15510 – spectrometrie optică (atomică) de emisie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES)EN 15510: Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES)
CEN/TS 15621 – spectrometrie optică (atomică) de emisie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES) după digestia sub presiuneCEN/TS 15621: Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) nach Druckaufschluss
Plăcile din fibră optică cu scintilatoare convertesc razele X în lumină vizibilă, care este proiectată pe senzorul CCD.Die Glasfaserplatten mit den Szintillatoren wandeln die Röntgenstrahlen in sichtbares Licht um, das auf den CCD-Sensor projiziert wird.
o descriere succintă care să prezinte specificațiile tehnice ale materialelor din care este confecționată unitatea optică retroreflectorizantă;eine kurze Beschreibung mit Angaben über die technischen Eigenschaften der Werkstoffe, aus denen die Rückstrahloptik besteht;

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

În această optică, trebuie să se țină seama de următoarele cerințe:In diesem Zusammenhang sollte deshalb Folgendes beachtet werden:
o densitate optică, la 425 nm, de maximum 0,100 la o grosime a stratului de lichid de 1 cm,eine optische Dichte von höchstens 0,100 bei 425 nm und 1 cm Dicke,
articolele de la capitolul 90 (de exemplu, elemente de optică, monturi de ochelari, instrumente de desen);Waren des Kapitels 90 (z. B. optische Elemente, Brillenfassungen, Zeicheninstrumente);
Priză sau fișă optică, utilizată la fabricarea produselor care se încadrează la poziția 8521 sau 8528 [1]Optische Steckvorrichtungen zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Positionen 8521 oder 8528 [1]
Unitate optică Blu-ray, înregistrabilă sau nu, utilizabilă cu discuri Blu-ray, DVD sau CD, constituită cel puțin din:Optisches Blu-ray-Abtastgerät, auch beschreibbar, zur Verwendung mit Blu-ray-Discs, DVDs und CDs, mit mindestens:
Informații privind activitatea optică și toate detaliile referitoare la compoziția izomerică (în cazul în care există și sunt adecvate)Informationen zur optischen Aktivität und vollständige Angaben über jegliche Isomerenverteilung (falls zutreffend und sachdienlich)
Fișe de metal, prize și conectori în carcasă din plastic sau metal pentru alinierea optică și mecanică a cablurilor din fibre optice, având:Metallstecker, Buchsen und Steckverbinder in einem Kunststoff- oder Metallgehäuse zur optischen und mechanischen Ausrichtung optischer Fasern, mit: